Μικρά Μυστικά για όμορφα βραχιόλια! Σάββατο 17/12/12ΕΓΝΑΤΙΑΣ 98 , ΠΥΛΑΙΑ ΤΚ 55535

τηλ. 2310 309466τηλ./φαξ . 2310 309486

6973 303481